การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2023

   

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2023

วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนการศึกษา

 

ความเป็นมาของ IYRC

IYRC ย่อมาจาก International Youth Robot Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนที่เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกันกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, อินเดีย, อาเซอร์ไบจาน, คูเวตรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน โดยได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสำหรับความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก

สำหรับ IYRC THAILAND เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย ดำเนินการจัดโดยแผนกขาย/จัดจำหน่าย STEM Education บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้ง ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การคัดเลือกจะจัดร่วมกับโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรอบสุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละสนามมาแข่งขัน เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
  2. ให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง
  3. ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  4. ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน

..

การจัดงาน IYRC THAILAND ที่ผ่านมา

 

 

Video by : https://www.iyrc.org

ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์และสนามแข่งขัน..

 

 

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYRC THAILAND 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2826 8263 หรือ 086 971 8900 (ครูเม)