การแข่งขันหุ่นยนต์และพีธีมอบรางวัล IYRC THAILAND 2023

 

การแข่งขันและพิธีมอบรางวัลหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2023 (International Youth Robot Competition) โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (International Youth Robot Association : IYRA) ให้เป็นผู้คัดเลือกทีมตัวแทนในประเทศไทย เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (International Youth Robot Competition : IYRC) โดยสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ จัดตั้งขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ประเภทรวม 40 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, กลุ่มอาชีวศึกษาและระดับทั่วไป

การแข่งขันและพิธีมอบรางวัลปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนศูนย์การศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูลกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและรับจัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ Tenant Marketing Management manager ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ รวมทั้งผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ร่วมมอบรางวัลให้แก่น้องๆ ในงานครั้งนี้

ประเภทของการแข่งขันหุ่นยนต์ในปีนี้ จะแบ่งออกเป็นหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Design),หุ่นยนต์แยกขยะ (Item Recycle), หุ่นยนต์วอลเลย์บอล (Volleyball), หุ่นยนต์ดูแลปศุสัตว์ (Animal Kingdom), หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (R-Sports Mission – Soccer), หุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push Senior), หุ่นยนต์กู้ภัยไฟป่า (Save the Forest), หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เผชิญภารกิจ (Humanoid Robot Mission) เป็นต้น โดยจะแบ่งกลุ่มของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันออกเป็นระดับปฐมวัย (Kinder Categories) อายุ 5 – 8 ปี, ระดับประถมศึกษา (Junior Categories) อายุ 8 – 13 ปี, ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา (Senior Categories) อายุ 13 – 18 ปี และระดับทั่วไป (Open Categories – All Age)

.

.

ผลการแข่งขัน IYRC THAILAND 2023

 

1. ระดับปฐมวัย (Kinder Categories) อายุ 5 – 8 ปี

[1.1] หุ่นยนต์โบว์ลิ่ง (Bowling)*

[1.2] หุ่นยนต์แรลลี (Road Challenge)*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

2. ระดับประถมศึกษา (Junior Categories) อายุ 8 – 13 ปี

[2.1] หุ่นยนต์แยกขยะ (Item Recycle)

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีม PRW101 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

เด็กชายนราวิชญ์ บุตรไส

เด็กชายนนทจิต  ถาวร

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม ACEP Robot 2 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงริญญาภัสร์  เกียกิตติวงศ์

เด็กชายธรรมคุณ  สุขตลอดชีพ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมบ้านบางกะปิ 01 โรงเรียนบ้านบางกะปิ

เด็กชายพิทวัส เพียลาดไหล

เด็กชายพิชญะ  ทองอิ่ม 

[2.2] หุ่นยนต์ดูแลปศุสัตว์ (Animal Kingdom)

 • รางวัลชนะเลิศ*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทีม PRW101 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

เด็กชายพุฒินันท์พูลลาภ

[2.3] หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (R-Sports Mission – Soccer)

 • รางวัลชนะเลิศ*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทีม ACEP Robot 1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนโชติ  พันธิสุนทร

เด็กชายธนบูรณ์  พันธิสุนทร

เด็กชายธีรธันย์  เอกวิริยะกิจ

[2.4] หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push-Push Junior)

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีมโรงเรียน RAFFLES AMERICAN SCHOOL BANGKOK

เด็กหญิงเมลดา  พันธารัตน์

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีมโรงเรียน RAFFLES AMERICAN SCHOOL BANGKOK

เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีสกุลผ่องใส

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีมบ้านบางกะปิ 01 โรงเรียนบ้านบางกะปิ

เด็กหญิงชัญญ์ลียา  ติณณ์ณิชกุล

[2.5] หุ่นยนต์วอลเลย์บอล รุ่นจูเนียร์

 • รางวัลชนะเลิศ*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทีม ACEP Robot 2 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงริญญาภัสร์  เกียกิตติวงศ์

เด็กชายธรรมคุณ  สุขตลอดชีพ

3. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา (Senior Categories) อายุ 13-18 ปี

[3.1] หุ่นยนต์วอลเลย์บอล รุ่นซีเนียร์

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีม E-TECH Volleyball Team 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายชุติพันธุ์  น้อยเพ็ง

นายนฤทธิ์  ควรเรือง

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม ACEP Robot 3 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นายรมิณ  เต็มสุนทร

นายวสวัตติ์  เกียกิตติวงศ์

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม E-TECH Volleyball Team 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายภีรชาติ  โตบัว

นายพลพิพัฒ  พิลึก

[3.2] หุ่นยนต์กู้ภัยไฟป่า (Save the Forest)

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีม E-TECH Save the Forest Team 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายกฤษณพงศ์  อินไชย

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม E-TECH Save the Forest Team 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายรักแท้  หันแจด

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

[3.3] หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ (Push-Push Senior)

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีม ACEP Robot 3 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นายรมิณ  เต็มสุนทร

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม E-TECH Push-Push Team 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายธนพัฒน์  ดีจริง

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม The Revengeโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ

นายธาดา  อ้นแสง

4. ระดับทั่วไป (Open Categories – All Age)

[4.1] หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เผชิญภารกิจ (Humanoid Robot Mission)

 • รางวัลชนะเลิศ*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1*
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2*

*ไม่มีทีมได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทีม STICC Robot วิทยาลัยการอาชีพสตึก

นายปิยะพล  สาระ

[4.2] หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Design)

 • รางวัลชนะเลิศ

ทีม STICC Robotวิทยาลัยการอาชีพสตึก

นายณัฐภูมิ  นนทะศิลา

นางสาวปิยะธิดา  ศาลางาม

นายธีรพัทร  แซ่ตั้ง

ครูผู้ควบคุมทีม นายนัฐพงษ์  ตลาดขวัญ

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม Phoenix โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

นายจิราวัฒน์  ธนภัทร์กุลวัฒน์

นายอัครพล  ระวาสศรี

นางสาวพัชรมัย  วิชัยดิษฐ์

นางสาวพิมพ์นิภา  ดีมาก

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวกตัญชลี  พงศ์ทองมี

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม Nicasio โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

นางสาวอชิรญา  เปี่ยมวิทย์

นายปิยังกูร  ชูมณี

นายณัฐิวุฒิ  ยิ้มจันทร์

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวอาทิตยา  เทียนดำรง

สำหรับการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และพิธีมอบรางวัล IYRC THAILAND 2023 ครั้งนี้ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงส่งเสริมและให้ความสำคัญสำหรับการพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งในด้านความรู้วิชาการและทักษะ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาตัวเอง รวมถึงการได้รับประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYRC THAILAND 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com