กำหนดการและกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE (IYMRC 2022)

 

กำหนดการแข่งขัน IYMRC 2022

 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00- 11.30 น.

– งานแถลงชี้แจงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022
ตอบปัญหาข้อซักถามทางเทคนิคผ่านทาง Zoom Meeting คลิก หรือสแกนที่ QR code ข้างล่างนี้

สแกน QR Code เข้าตอบปัญหาข้อซักถามทางเทคนิค

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม – วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

– ลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

– ประกาศรายชื่อทีมทั้งหมดที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน

– ออนไลน์โชว์ผลงานวิดีโอผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com 

วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

– ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ

ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

– ประกาศผลการแข่งขัน บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

เวลา 13.00 – 15.00 น.

– พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน

ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข้อมูลได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ได้ระบาดไปทั่วโลก มียอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ รวมทั้งเสียชีวิตจำนวนมาก และแม้ว่าสถานการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคในปัจจุบันจะทุเลาลงไป ทางสมาคม IYRA ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน IYRC ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้แข่งขัน จึงจัดวิธีการแข่งขันแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้ประกาศจัดการแข่งขัน IYMRC 2022 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีการแข่งขันสำหรับผู้แข่งขันนานาชาติ 2 ประเภท ดังนี้

 1. Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์
 2. Robot Design ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ

สำหรับประเทศไทยจัดให้มีการแข่งขันออนไลน์ทั้งสองรายการ โดยผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYMRC 2022 ซึ่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการส่งวีดีโอผลงานของผู้สมัครการแข่งขันและไฟล์ภาพไปให้กรรมการตัดสินที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

.

กติกาทั่วไปการแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022

 

A. นิยามของประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022 มีการแข่งขัน ดังนี้

 1. Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์
 • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
 • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
 • รุ่นซีเนียร์  ปวช. อายุ 15-18 ปี
 1. Robot Design ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ
 • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
 • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
 • รุ่นซีเนียร์  ปวช. อายุ 15-18 ปี

หมายเหตุ 

– ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งสองรายการ

B. นิยามของอายุผู้เข้าแข่งขัน
 1. ทุกประเภทการแข่งขันอายุ 8-12 ปี : ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี และมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
 1. ทุกประเภทการแข่งขันอายุ 13-18 ปี : ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี และมีอายุน้อยกว่า 19 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
 1. ทุกประเภทการแข่งขันอายุ 15-18 ปี : ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี และมีอายุน้อยกว่า 19 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

หมายเหตุ

– ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนด เข้าทำการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

– ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าที่กำหนด ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการแข่งขัน อย่างไรก็ดีในทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้นๆ

C. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
 1. ชิ้นส่วนพลาสติก กล่องควบคุม มอเตอร์ เซนเซอร์ รีโมตคอนโทรลที่ใช้ในการประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมาจากชุด MY ROBOT TIME, ชุดทดลอง iKids Level 1-6 หรือชุดหุ่นยนต์ T.O.P., MRT-1, MRT-3, MRT-5, MRT- Duino
 2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและนำอุปกรณ์ในการแข่งขันด้วยตนเอง
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพื้นที่การแข่งขันเพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือใดๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมก่อนการแข่งขันได้
D. ข้อห้ามในการแข่งขัน
 1. ทำอันตราย หรือทำความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน หรือ หุ่นยนต์ของทีมผู้เข้าแข่งขันอื่น
 2. ใช้อุปกรณ์ที่อันตราย หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนการแข่งขันได้
 3. ใช้วาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ผู้ชม คณะกรรมการ
 4. การกระทำอื่นใด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
E. ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงานวีดีโอ
 1. สามารถดาวน์โหลด กติกาการแข่งขัน กำหนดการและฟอร์มการลงสมัครได้ที่ www.se-edstemeducation.com
 2. สำหรับวีดีโอการทำงานของหุ่นยนต์ และไฟล์รูปภาพ ให้ผู้เข้าแข่งขันอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แล้วนำลิ้งค์มาแนบไว้ในฟอร์มการสมัครการแข่งขัน
F. อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 1. ค่าสมัครการแข่งขันรายการละ 800 บาทต่อคน
 2. ค่าสมัครแข่งขันทั้งสองรายการ 1,200 บาทต่อคน

.

Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์
รุ่น-อายุ
 • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
 • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
 • รุ่นซีเนียร์  ปวช. อายุ 15-18 ปี
ทีม ทีม (นักเรียน 1-5 คน)
ชุดหุ่นยนต์ ผลิตภัณฑ์ MY ROBOT TIME ทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดหุ่นยนต์ไอคิดส์ระดับ 1–6, ชุดหุ่นยนต์ MRT Exciting, MRT Sensing, MRT Exciting, ชุดหุ่นยนต์ T.O.P., MRT-1, MRT-3, MRT-5, MRT- Duino
ภารกิจ สร้างหุ่นยนต์ไม่จำกัด ให้อิสระ ในการคิดสร้างสรรค์
การสร้างหุ่นยนต์ สร้างหุ่นยนต์สำเร็จมาล่วงหน้า
การตัดสิน นำเสนอผลงาน ถ่ายวีดีโอส่ง ให้คณะกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ

– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่สมัครลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYMYC 2022 จากต่างประเทศ

– เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรกำหนดโดย IYMYC 2022 จากต่างประเทศ และจะถูกส่งมามอบให้ เมื่อการประกาศผลการแข่งขันสิ้นสุดแล้ว

 1. วัตถุประสงค์

เป็นเวทีสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และทักษะการเขียนโปรแกรม โดยผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อการออกแบบหุ่นยนต์ในหัวข้อที่กำหนด นอกจากนี้ ยังจะต้องนำเสนอและแสดงให้เห็นถึงผลงานในรูปแบบของวีดีโอการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อโน้มน้าวและสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการตัดสินอีกด้วย

 1. ขนาดและน้ำหนักหุ่นยนต์

ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์

3. การออกแบบหุ่นยนต์

3.1 สามารถใช้ชิ้นส่วนในชุดหุ่นยนต์ MY ROBOT TIME ทุกผลิตภัณฑ์ทุกระดับมาสร้างหุ่นยนต์ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนของตัวต่อที่ใช้ และสามารถใช้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ต่างชุดกันมาต่อรวมกันสร้างหุ่นยนต์ได้

3.2 หุ่นยนต์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อสนาม โดยเจตนา

3.3 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวอัตโนมัติ หรือใช้รีโมตคอนโทลได้

3.4 ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

3.5 หุ่นยนต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อสนาม และอุปกรณ์แวดล้อมใดๆ

3.6 หุ่นยนต์จะต้องมีการป้องกันเซนเซอร์ของตนเอง (ถ้ามี) จากการรบกวนภายนอก

3.7 ตัวรับรีโมตคอนโทรลของหุ่นยนต์ (ถ้ามี) จะต้องได้รับการป้องกันการรบกวนจากภายนอก

3.8 หุ่นยนต์สามารถใช้และเพิ่มวัสดุอื่น ๆ เช่น กล้อง เซนเซอร์ กระดาษ วงแหวน คลิป แก้วกระดาษ ภาพพิมพ์ 3D เป็นต้น

4. กติกาการแข่งขัน

4.1 หัวข้อโจทย์ (Theme) ไม่จำกัด ให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์

4.2 วิดีโอหรือคู่มือหุ่นยนต์ (Robot Manual)

4.2.1 ผู้เข้าเข้าแข่งขันควรส่งคู่มือหุ่นยนต์ (วิดีโอ ความยาวสูงสุด 5 นาที)

4.2.2 วิดีโอนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ หรือ สามารถนำเสนอเป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

4.2.3 ภายในวิดีโอประกอบด้วย

1. ชื่อหุ่นยนต์ (Robot Name)

2. วัตถุประสงค์ (Objective)

3. สมาชิกในทีม และการจัดสรรงาน (Team member and the task allocation)

4. การแนะนำโครงการ (Introduction of the project)

5. ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติ (Specification and Feature)

6. วิธีการโปรแกรม (ถ้าจำเป็น) (Robot Program)

7. การทำงานของหุ่นยนต์ (Functionality of robot)

4.3 เกณฑ์พิจารณาตัดสินผู้ชนะ

มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

4.3.1 ผู้ตัดสินจะตรวจสอบว่าทีมตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ และประเมินผลงานของทีมออนไลน์

4.3.2 คะแนนในการตัดสิน จะประกอบด้วย

1. ความเกี่ยวข้องกับธีม (10 คะแนน) : ประเมินออนไลน์

2. ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ (30 คะแนน) : ประเมินออนไลน์

3. กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ (30 คะแนน) : ประเมินออนไลน์

4. การทำงานเป็นทีม (10 คะแนน) : ประเมินออนไลน์

5. ทักษะการทำเสนอ (20 คะแนน) : ประเมินออนไลน์

ตัวอย่างบันทึกคะแนน

.

Robot Design ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ
รุ่น-อายุ
 • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
 • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
 • รุ่นซีเนียร์  ปวช. อายุ 15-18 ปี
ทีม นักเรียน 1 คน
ชุดหุ่นยนต์ ไม่จำเป็น
ภารกิจ ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ
การสร้างหุ่นยนต์ ไม่จำเป็น
การตัดสิน นำเสนอผลงาน ภาพขนาด A4 เป็นไฟล์นามสกุล jpgส่ง ให้คณะกรรมการตัดสิน
 1. วัตถุประสงค์

เป็นเวทีสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะได้แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโลกหุ่นยนต์ (Robotic Worlds) ตามจินตนาการ ผู้เข้าแข่งขันเป็นแบบบุคคลคนเดียว นำเสนอและแสดงให้เห็นถึงผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพ ไม่จำกัดสี วิธีการวาด เอ็กเฟ็กต์ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อโน้มน้าวและสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการตัดสินอีกด้วย

2. ขนาดของผลงาน

2.1 ขนาด A4 (กว้าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร)

2.2 ไฟล์นามสกุล jpg

3. รายละเอียดอื่นๆ

3.1 ชิ้นงานที่เข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น

3.2 ชิ้นงานที่เข้าแข่งขันต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งแข่งขันหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

3.3 หากพบว่าเป็นชิ้นงานที่คัดลอกจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที และผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 ออนไลน์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 826 8263 เบอร์มือถือ 086 971 8900 (ครูเมย์)
อีเมล์ stem@se-ed.com