ค่าย STEM ค่ายเพื่อการเรียนรู้รวมกับความสนุกสนาน

 

2014-05-15_17412801

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีความมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จัก การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกเพลิดเพลิน ทั้งจากตำราเรียนและจากสถานที่แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่นอกห้องเรียน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรากฐานการเติบโตมาจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท วารสารทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาความคิดและจินตนาการสำหรับเยาวชนมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้นในช่วงเวลาปิดเทอม กลุ่มวิชาการ STEM Education และทีมวารสารของซีเอ็ด จึงได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชน “ซีเอ็ดคิดดี แคมป์” (SE-ED KIDDY CAMP) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร และมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้สูงขึ้น ให้เป็นคนเก่งขึ้นและเป็นคนดีของสังคม
 2. ส่งเสริมให้มีทักษะ กระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบ
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออก และมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน IQ และ EQ
 5. ส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ผู้เข้าค่าย เด็กที่มีอายุ 8-15 ปี โดยเล็งเห็นว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สนใจสิ่งรอบตัวต่างๆ มากมาย ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งหากมีการส่งเสริมกิจกรรมในทางที่ดีก็จะเป็นแนวทางให้พวกเขาได้รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ค่ายที่ผ่านมา

1. ค่ายเรียนรู้ สึนามิและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ฐานความรู้วิชาการ แบ่งเป็นฐานๆ ดังนี้

 • ฐานนักวิทยาศาสตร์น้อย : เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่น ”สึนามิ“ ในแง่มุมต่างๆ ทั้งที่มา สาเหตุของการเกิดคลื่น โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้อง การป้องกันภัย รวมทั้งทำการทดลอง การเกิดคลื่นจำลอง
 • ฐานอิเล็กทรอนิกส์น้อย : ประดิษฐ์วิทยุสื่อสาร  จากเหตุการณ์ที่เกิดคลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นอย่างมาก  ดังนั้น วิทยุสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ฐานนี้เด็กๆ จะได้ประดิษฐ์เครื่องวิทยุสื่อสารอย่างง่ายกัน
 • ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน : จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มที่ผ่านมา แนวป่าชายเลนมีส่วน ช่วยชีวิตผู้คน บ้านเรือน และทรัพย์สินได้เป็นอย่างมาก เด็กๆ จะได้สัมผัสป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด
 • ศึกษาชีวิตปลาทะเลที่มีสีสันสวยงามอันหลากหลาย
 • ศึกษาการทำประมงและเลี้ยงปลาในกระชัง
 • นักสืบน้อย : เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักสืบวิทยาศาสตร์โดยอาศัยทักษะการสังเกต การสะกดรอย การถอดรหัสลับ และการใช้ไหวพริบต่างๆ

กิจกรรมเสริม

 • กิจกรรมยามเย็น
 • โปรเจ็กต์เอกซ์ (Project X)
 • เกมค้นหาอัจฉริยะ
 • แคมป์ไฟ

2. ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน

ฐานความรู้วิชาการ แบ่งเป็นฐานๆ ดังนี้

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ย้อนอดีตไปกว่า 100 ปี ตั้งแต่สองพี่น้องตระกูลไรท์ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลก จนเทคโนโลยีการบินก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน
 • วิทยาศาสตร์การบิน (อากาศพลศาสตร์) เรียนรู้หลักทฤษฎีพื้นฐานของการบิน อันเป็นหัวใจสำคัญทำให้เครื่องบินลอยบนฟ้าได้
 • ประดิษฐ์เครื่องบินร่อน เรียนรู้หลักพื้นฐานของเครื่องร่อน การทดลองเรื่องจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งเด็กๆ จะได้ลงมือทำด้วยตนเองทุกคน
 • ประดิษฐ์เครื่องบินบังคับด้วยคลื่นวิทยุ ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่เด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐาน และการประดิษฐ์เครื่องบินบังคับด้วยคลื่นวิทยุ เด็กๆจะทำได้ด้วยตนเองและฝึกบังคับเครื่องบินเล็กนี้ทุกคน

กิจกรรมเสริม

 • วอล์กแรลลี่ เด็กๆ จะได้สนุก เฮฮาและใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหากับฐานทดสอบความสามารถ 12 ฐาน
 • โปรเจ็กต์เอกซ์
 • ผจญภัยในรัตติกาล (Night adventure) เด็กๆ จะได้สนุกตื่นเต้นกับการผจญภัยยามค่ำคืนที่จะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่

3. ค่ายตะลุยโลกไดโนเสาร์

ฐานความรู้วิชาการ แบ่งเป็นฐานๆ ดังนี้

 • เจาะใจนักโบราณชีววิทยา เด็กๆจะได้พบกับนักวิจัยไดโนเสาร์ชั้นนำของเมืองไทยและความสำคัญของการวิจัยศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ รวมทั้งการก่อกำเนิดและการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์
 • ประดิษฐ์หุ่นไดโนเสาร์อิเล็กทรอนิกส์ “ไดโนทรอนิกส์” เด็กๆ จะได้ประดิษฐ์หุ่นไดโนทรอนิกส์ด้วยตนเอง ซึ่งมันสามารถส่งเสียงร้องได้ตามแต่เด็กจะบันทึกเสียงลงไป ตาเปล่งแสงได้ แถมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ประดับบ้านได้อีกด้วย
 • ไดโนแรลลี่ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวและสัมผัสกับงานของนักวิทยาศาสตร์วิจัยไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นฐานย่อยกว่า 10 ฐาน
 • สำรวจหลุมขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
 • ตามล่าหาฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียง

4. ค่ายพลังจากธรรมชาติ

ฐานความรู้วิชาการ แบ่งเป็นฐานๆ ดังนี้

 • ฐานวิทยาศาสตร์น้อย : เด็กๆ จะได้ประดิษฐ์เรือป๊อกแป๊ก ของเล่นสมัยเก่าที่แล่นได้ด้วยพลังขับจากไอน้ำ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์จากพลังงานธรรมชาติคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุพื้นฐานทั้งสี่ที่น่าอัศจรรย์
 • ฐานนักอิเล็กทรอนิกส์น้อย
 • วิทยาศาสตร์สัญจร : ชมเรือจักรีนฤเบศร ,สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ตราด เป็นต้น

5. ค่าย Science toys

ฐานความรู้วิชาการ แบ่งเป็นฐานๆ ดังนี้

 • ฐานแสงไฟแห่งจินตนาการ เด็กๆ จะได้ประดิษฐ์ของเล่นนี้โดยใช้หลอดไฟ LED ประดิษฐ์เป็นรูปบ้าน รูปดอกไม้ รูปสัตว์ต่างๆ  ฯลฯ ซึ่งจะเปล่งแสงสว่างสวยงาม ตามจินตนาการสร้างสรรค์โดยฝีมือของเด็กๆ
 • ฐานรถพลังงานมอเตอร์ เด็กๆ  จะได้เรียนรู้หลักการทำมอเตอร์และประดิษฐ์รถจากเศษวัสดุ คือ กระป๋องน้ำอัดลม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังขับจากมอเตอร์
 • ฐานรถจิ๋วพลังแสงอาทิตย์ ถือเป็นไฮไลต์ของงานนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการและประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งการประลองความเร็วเพื่อทดสอบรถที่ประดิษฐ์จากฝีมือเด็กๆ
 • ฐานจักจั่นพาเพลิน ของเล่นแบบไทยๆ ที่ทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงร้องของจักจั่น พร้อมทั้งหลักการที่ทำให้เกิดเสียงในรูปแบบต่างๆ
 • ฐานเรือพลังหนังยาง ของเล่นแบบไทยๆ อีกชิ้นหนึ่งที่แล่นด้วยพลังกลจากหนังยางรัดของ
 • ฐานหนูกะลาจอมซน ของเล่นพื้นบ้าน น่ารักๆ ที่เด็กๆ จะได้สนุกกับการประกอบและวิ่งแข่งไล่จับ

6. ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ นักคิดนักสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบสร้างแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ น้องๆ จะได้เรียนรู้หลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกหัดเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแผ่นพิมพ์วงจรที่จะได้ใช้งานจริง โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนลายวงจรลงบนแผ่นวงจร ทำแผ่นวงจรสำหรับต่อประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามวงจรที่ได้ทำมา

กิจกรรมหลัก

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ผ่านอุปกรณ์เบรดบอร์ด ที่น้องๆ สามารถเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวงจรแสง วงจรเสียง โดยต่อประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานได้โดยไม่ต้องทำการบัดกรี เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ก่อนจะขยับไปเรียนรู้ระดับสูงกว่าต่อไป

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งานจริง น้องๆ จะได้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรที่ทำมาในฐานก่อนหน้า ซึ่งต้องลงมือบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรด้วยตัวเอง โดยมีพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด น้องๆ จะได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหัวใจของเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และยังจะได้ตกแต่งชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นแท่นโชว์กระสวยอวกาศที่สวยงามอีกด้วย

รับจัดค่ายกิจกรรมต่างๆ ตามเนื้อหา ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ก็สามารถทำได้

2014-05-15_18401405 2014-05-15_18343001 2014-05-15_18070004 2014-05-15_18054003 2014-05-15_17565602 2016-10-06_114941012016-10-06_11495202 DCIM100MEDIADJI_0124.JPG 

สามารถเยี่ยมชมตัวอย่างค่าย ซีเอ็ด คิดดีแคมป์ ได้ที่นี่ http://www.ikidsweb.com

.