ชุดทดลอง iKids Robot MRT Duino L2

ชุดการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์โดยผ่านการเขียนโปรแกรมเสริมต่อยอดการชุดเรียนรู้กับชุด MRT Duino L1 โดยอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตในชุดที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นรีโมตคอนโทรล และบอร์ดขยายโมดูลชีลด์ เพื่อใช้ขยายจุดเชื่อมต่อระหว่างโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ และตัวกล่องควบคุม มอเตอร์ทดเฟือง (ดีซีมอเตอร์) มอเตอร์เซอร์โว เซนเซอร์อินฟราเรด (IR) เซนเซอร์สัมผัส (Touch) ตัวรับรีโมตคอนโทรล (RC receiver) เซนเซอร์สี เซนเซอร์อัลตราโซนิก พร้อมล้อ เฟือง สายพาน และบล็อกตัวต่ออะลูมิเนียม พลาสติก เสา เพลา เพิ่มขึ้นมา โดยในชุดทดลอง MRT Duino L2 จะใช้บอร์ดควบคุมร่วมกับชุดทดลอง MRT Duino L1 ด้วย

ในชุดนี้จะได้เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมการใช้งาน เซนเซอร์อินฟราเรด เซนเซอร์สัมผัส เซนเซอร์ตรวจจับระยะทาง (อัลตราโซนิก) เซนเซอร์คัดแยกสีของวัตถุ ซึ่งภายในจะมีแหล่งกำเนิดแสง และก็มีตัวเซนเซอร์รับสี RGB โดยผ่านตัวอย่างการเรียนรู้และสร้างโครงงานนวัตกรรม 10 โครงงาน เช่น หุ่นยนต์เต้นรำ หุ่นยนต์วอลล์อี กีตาร์ไฟฟ้า หุ่นยนต์คัดแยกสินค้าตามสี หุ่นยนต์เตะฟุตบอล แขกลควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล กล่องตู้เซฟ (รุ่นปรับปรุง) หุ่นยนต์คัดแยกบอล หุ่นยนต์กินเหรียญ หุ่นยนต์สายพานลำเลียง เป็นต้น

**หมายเหตุ ในชุด MRT Duino L2 นี้ จะใช้กล่องควบคุม บล็อกตัวต่อและอุปกรณ์ในชุด MRT Duino L1 ร่วมด้วย (การใช้งานควรมีชุด MRT Duino L1 ด้วย)

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับชุดทดลอง iKids Robot MRT Duino L2
  1. สำหรับเด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนประถมตอนปลายเป็นต้นไป โดยเป็นการเรียนโค้ดดิ้งโดยใช้การสร้างโครงงานนวัตกรรมหุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้
  2. ซีดีซอฟต์แวร์ และคู่มือการเรียนรู้ การโค้ดดิ้งและตัวอย่างแบบสร้างโครงงาน 10 โครงงาน
  3. 3. ใช้บล็อกตัวต่ออะลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ร่วมกับบล็อกตัวต่อพลาสติก
  4. รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด พร้อมตัวรับรีโมตคอนโทรล (RC receiver)
  5. มีบอร์ดขยายโมดูลชีลด์ เพื่อรองรับการใช้งานเซนเซอร์ที่หลากหลายมากขึ้น
  6. อุปกรณ์เซนเซอร์ และโมดูลชีลด์ เซนเซอร์อินฟราเรด (IR) เซนเซอร์สัมผัส (Touch) เซนเซอร์สี เซนเซอร์อัลตราโซนิก
  7. อุปกรณ์มอเตอร์ทดเฟือง (1) มอเตอร์เซอร์โว (1)
  8. ซอฟต์แวร์สแครตช์ มีบล็อกฟังก์ชันรองรับการใช้งานเซนเซอร์ที่ให้มาในชุดอย่างครบถ้วน
  9. ขนาดกล่องมาตรฐาน 36*26*9 ซม. (กว้าง*ยาว*สูง) น้ำหนัก 1.5 กก.

ส่วนประกอบ : ชุดบล็อกตัวต่ออะลูมิเนียม บล็อกตัวต่อพลาสติก บอร์ดขยายโมดูลชีลด์ เซนเซอร์ มอเตอร์ทดเฟือง รีโมตคอนโทรล ซีดีซอฟต์แวร์ คู่มือการเรียนรู้

รหัสสินค้า : 5225890001875

ราคา : 9,500 บาท