ชุดทดลอง iKids Robot MRT1 GOMA Brain A

ชุดสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ระดับเริ่มต้นที่ดีที่สุด สำหรับการฝึกทักษะการโค้ดดิ้งหรือเขียนโปรแกรมในแบบอ้นปลั๊ก สำหรับเด็กระดับอนุบาลหรือเด็กก่อนวัยเรียน ฝึกทักษะให้รู้จักการลำดับความคิด การรอคอย การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการโค้ดดิ้งในแบบอันปลั๊กโดยผ่านบัตรคำสั่ง (การ์ดโปรแกรม) ในแบบสแตนด์อะโลน เรียนรู้ง่ายไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใดๆ เด็กๆ จะสนุกและภาคภูมิใจกับการโปรแกรมสั่งงานโมเดลหุ่นยนต์ หรือเครื่องกลคุ้นเคยรอบตัวต่างๆ ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองจากตัวอย่างแบบสร้าง หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เขาสามารถสร้างขึ้นตามจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในชุดประกอบด้วยชุดบล็อกตัวต่อพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องควบคุมการทำงาน เซนเซอร์ มอเตอร์ และคู่มือการเรียนรู้ ในเนื้อหาจะแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ในแต่ละชุดตัวอย่างแบบสร้าง เช่น เรื่องคาน แรงยืดหยุ่น รอก เฟือง ล้อและเพลา เซนเซอร์สัมผัส เป็นต้น ตัวอย่างแบบสร้างของโครงงานนวัตกรรม เช่น ตาชั่ง (บาลานซ์) เครื่องยิงลูกหิน ระหัดวิดน้ำ หุ่นยนต์รูเล็ตต์ หุ่นยนต์กบ เรือโจรสลัด เครน เบ็ดตกปลา เครื่องปั่นอาหาร แขนกล รถยนต์ ม้าหมุน รถบั๊ม หุ่นยนต์บริกร ปืนกล เป็นต้น

  1. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี สำหรับเป็นชุดฝึกการเรียนรู้หุ่นยนต์ในโรงเรียนอนุบาลและเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้งในแบบอันปลั๊กโดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้
  2. ในชุดมีบล็อกตัวพลาสติก ล้อ เฟือง เพลา บุช ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ พร้อมกล่องควบคุม (เมนบอร์ด) ตัวอ่านการ์ด บัตรการ์ดคำสั่ง เซนเซอร์สัมผัส (3 ตัว) โมดูลแอลอีดีแสดงผล (3 ตัว) มอเตอร์ทดเฟืองแบบต่อใช้งานได้ 3 แกน (2 ตัว) สายเชื่อมมอเตอร์และเซนเซอร์
  3. บัตรการ์ดคำสั่งมีทั้งแบบสำเร็จรูป บัตรการ์ดคำสั่งแบบคำสั่งเดี่ยว สำหรับการฝึกทักษะการลำดับความคิดผ่านการโค้ดดิ้ง
  4. เด็กจะได้ฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้จากกระบวนการทดลองสร้างตามแบบสร้าง และฝึกฝนทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
  5. คู่มือการเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม มีแบบต่อ 16 แบบ พร้อมชุดอุปกรณ์
  6. กล่องควบคุม (เมนบอร์ด) ใช้แหล่งพลังงาน 6V จากแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
  7. ขนาดกล่องมาตรฐาน 43*31*10 ซม. น้ำหนัก 2.8 กก.

ส่วนประกอบ : ชุดบล็อกตัวต่อพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องควบคุมการทำงาน เซนเซอร์ มอเตอร์ทดเฟือง การ์ดคำสั่ง คู่มือการเรียนรู้

รหัสสินค้า : 5225890001028

ราคา : 7,500 บาท

.

.