ชุดทดลอง iKids Robot MRT3 Full kits

ชุดทดลองสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ MRT3 เป็นการรวมนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยม มาพร้อมกับคู่มือการเรียนรู้ 4 ระดับ สำหรับปูพื้นฐานการเรียนรู้หุ่นยนต์อย่างเป็นขั้นตอน โดยผ่านบล็อกตัวต่อพลาสติกและกล่องควบคุม โดยในชุดมีกล่องควบคุมหรือเมนบอร์ดมาให้ 2 กล่อง ทั้งกล่องควบคุมที่ทำงานโดยการเลือกโหมดควบคุม (ปรีโหลดโปรแกรม) ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมควบคุม และกล่องควบคุมที่ต้องเขียนโปรแกรมควบคุม (Programmable) โดยเป็นการโปรแกรมโดยผ่านซอฟต์แวร์ MRT Software compiler ที่ออกแบบมาที่ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมพัฒนาจะเป็นลักษณะ GUI (Graphic User Interface) หรือการเขียนโปรแกรมโดยการลากวางภาพคำสั่ง ที่เน้นตรรกะการเขียนลำดับความคิดในการเขียนโปรแกรมมากกว่ามุ่งไปที่ภาษาโปรแกรมมิ่ง เมื่อประกอบกับการลงมือสร้างโครงงานแล้วจะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อ นอกจากการเขียนโปรแกรมในลักษณะลากวางแล้ว ตัวทูลซอฟต์แวร์ยังรองรับการเขียนโปรแกรมมิ่งภาษาซี (C-based) ด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของชุดทดลอง iKids Robot MRT3 Full kits
  1. เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุตั้งแต่ 7 ปี เป็นต้นไป สำหรับเป็นชุดฝึกการเรียนรู้หุ่นยนต์และการออกแบบสร้างโครงงานนวัตกรรมในโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้งและการเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้
  2. คู่มือการเรียนรู้จำนวน 4 เล่ม โดยแต่ละเล่ม จะมีบทเรียนรู้ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์เล่มละ 10 แบบ
  3. ในชุดมีกล่องควบคุม 2 กล่อง แบบปรีโหลดโปรแกรม (Pre-Programmed) สำหรับเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น และแบบที่ต้องโปรแกรมสั่งงาน (Programmable) สำหรับเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ขั้นสูง
  4. มอเตอร์ทดเฟือง 2 ตัว
  5. มอเตอร์เซอร์โว 2 ตัว
  6. เซนเซอร์ อินฟราเรด (IR), เซนเซอร์สัมผัส (Touch), เซนเซอร์แสงสว่าง, เซนเซอร์เสียง (MIC), บัซเซอร์, โมดูลแอลอีดี
  7. รีโมตคอนโทรลอินฟราเรด (แบบจอยเกม), สายบูเอสบี (USB) สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
  8. ซีดีซอฟต์แวร์ MRT Software (Compiler)
  9. กล่องควบคุม (เมนบอร์ด) ใช้แหล่งพลังงาน 6V จากแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
  10. ขนาดกล่องมาตรฐาน 41*23*17 ซม. (กว้าง*ยาว*สูง) น้ำหนัก 2.5 กก.

 

ส่วนประกอบ : ชุดบล็อกตัวต่อพลาสติก กล่องควบคุมการทำงาน เซนเซอร์ มอเตอร์ทดเฟือง รีโมตคอนโทรล ซีดีซอฟต์แวร์ คู่มือการเรียนรู้

รหัสสินค้า: 5225890001042

.