ชุดทดลอง iKids Robot MRT5 Full kits

 

“ชุดทดลอง iKids Robot MRT5 Full Kits” สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์อย่างมืออาชีพ “MRT5 full” เป็นชุดเรียนรู้หุ่นยนต์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานจริงด้วยชิ้นส่วนประกอบแบบอะลูมิเนียมที่ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง พร้อมรับการใช้งานที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีชุดประมวลผลเพื่อการโปรแกรมมิ่งที่มีพอร์ตเพิ่มเติมให้สามารถสร้างความหลากหลายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม พร้อมซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมที่ง่ายแบบรูปภาพ (GUI : Graphic User Interface) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานและประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย

ความพิเศษของหุ่นยนต์ “MRT5” เป็นชุดเรียนรู้หุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีการใช้งานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง เซนเซอร์เสียง และการเรียนรู้เซอร์โวมอเตอร์ การขับเคลื่อนแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเบื้องต้น พร้อมสื่อหนังสือที่มีแบบเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และหลักการแบบ “STEM” ศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการศึกษาสำหรับกรมอาชีวะศึกษา ตามนโยบาย “Thailand 4.0”

ตอบโจทย์การศึกษายุค Thailand 4.0 อย่างไร?

เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ให้นักศึกษามีความสนุกและสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยผ่านการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่เรียกว่า “STEM Education” ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ หรือกลไกที่สามารถทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา และการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเภทต่าง ๆ

นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกการทำหุ่นยนต์แต่ละประเภทแต่ละระดับด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ ผ่านพื้นฐานการเรียนรู้แบบ “STEM” ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ลองทำด้วยตนเอง และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ เป็นทักษะและขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นว่า สามารถคิดและทำได้ด้วยตนเอง  หากได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้กับประเทศอย่างเป็นนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรม และการเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการ “SME” ในอนาคตได้

จุดเด่นและความพิเศษของ “MRT5” 

ส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญคือสีสันของเพลตอะลูมิเนียมที่หลากหลายสีสันเพื่อการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ตามจินตนาการอันประกอบด้วยแรงบันดาลจากสิ่งรอบตัว อย่างน่าสนใจ พร้อมเพิ่มเติมด้วยชุดล้อขนาดใหญ่อีกหนึ่งชุดเติมจินตนาการสำหรับหุ่นยนต์ด้านกู้ภัยและโครงสร้างที่มากแบบ พร้อมตัวเซนเซอร์อีกมากมายหลายแบบครอบคลุมการเรียนรู้พื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ นอกจากคู่มือการประกอบหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การฝึกฝนเป็นขั้นเป็นตอนยังแทรกด้วยเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งของการสร้างหุ่นยนต์ที่จะสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค “Thailand 4.0” อย่างครบถ้วน

“โปรแกรมมิ่งยุคใหม่”

เสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งด้วยชุดเครื่องมือการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่จะช่วยให้การเรียนสนุกและเข้าใจง่าย ๆ แบบรูปภาพ ไม่ว่าคนไหนเรียนก็สามารถเข้าใจรูปแบบได้อย่างง่ายดาย ในการใช้งานโปรแกรม เพียงใช้เมาส์ลากรูปของอุปกรณ์ เช่น ดีซีมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ อินฟาเรดเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แล้วทำการตั้งค่าอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ โปรแกรมสามารถตั้งค่าของอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น ตั้งค่าความเร็วดีซีมอเตอร์ ตั้งมุมทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ เป็นต้น

หนังสือคู่มือ 2 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น ในชุด

– คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT5 VOL.1   1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว)
– คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT5 VOL.2 1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว)
– ซอฟต์แวร์ MRT 5 Compiler สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในแบบ GUI (Graphic User Interface)

รายละเอียดทางเทคนิคของเมนบอร์ด (บอร์ดควบคุม)

– ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ : ATMEGA32A
– ความถี่สัญญาณนาฬิกา : 16 เมกะเฮิรตซ์
– พอร์ตอินพุต สำหรับต่อเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ : อาทิ เซนเซอร์อินฟราเรด (IR), เซนเซอร์แสงสว่าง (CdS หรือ LDR), เซนเซอร์เสียง (Mic), เซนเซอร์สัมผัส เป็นต้น
– พอร์ตเอาต์พุต สำหรับต่ออุปกรณ์เอาต์พุตต่าง ๆ : อาทิ หลอดLED, บัซเซอร์, มอเตอร์และมอเตอร์เซอร์โว เป็นต้น

อุปกรณ์เซนเซอร์ในชุด

– เซนเซอร์ตัวรับรีโมตคอนโทรล
– เซนเซอร์อินฟราเรด
– เซนเซอร์รีโมตคอนโทรล
– เซนเซอร์ความเอียง
– เซนเซอร์การสั่นสะเทือน
– เซนเซอร์สวิตช์สัมผัส

– มอเตอร์ทดเฟือง
– มอเตอร์เซอร์โว

รหัสสินค้า : 5225890001059
ขนาด : 230 x 400 x 190 มม.
น้ำหนัก : 3500 กรัม

.