ชุดทดลอง STEM หลักสูตร iKids Level 5-6

 

“ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 5-6” สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids STEM 05-06 ที่จะปลดล็อกการสร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ ด้วยกล่องควบคุมที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตรรกะและพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านเครื่องมือการเขียนโปรแกรมในแบบกราฟิก (GUI) เพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับมอเตอร์, เซอร์โวมอเตอร์ บัซเซอร์เตือนด้วยเสียง และเซนเซอร์หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสาทสัมผัสให้หุ่นยนต์ เช่น เซนเซอร์เสียง, เซนเซอร์แสง, เซนเซอร์อินฟราเรด และเซนเซอร์สัมผัส กับบทเรียนการสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ รวม 15 แบบ ประกอบด้วย หุ่นยนต์เตะฟุตบอล V2 หุ่นยนต์นักรบค้อน รถดัมพ์หรรษา หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นนักซิ่งขับเคลื่อน 4 ล้อ หุ่นยนต์คีมยักษ์ หุ่นยนต์ขว้างหิน หุ่นยนต์รถช็อปเปอร์ หุ่นยนต์นักสำรวจ V2 หุ่นยนต์ด็อกกี้ หุ่นยนต์ทอยลูกเต๋า หุ่นยนต์รถวิบากตีนตะขาบ หุ่นยนต์เทอโรซอร์ หุ่นยนต์รถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูลาวัน และหุ่นยนต์รถถังยักษ์ประจัญบาน

 

เด็กๆ จะได้รับความรู้ด้าน STEM 15 เรื่อง ดังนี้

1. รู้จักกับเซอร์โวมอเตอร์
2. สวิตช์ ผู้ทำหน้าที่เปิดปิดวงจร
3. รถกระบะดัมพ์
4. ตัวตรวจจับแสงสว่าง
5. รูปแบบการบังคับเลี้ยว
6. แขนกลหุ่นยนต์
7. การเคลื่อนที่วิถีโค้งของวัตถุ
8. การทรงตัวอยู่บน 2 ล้อ
9. ระบบการสั่งงานด้วยเสียง
10. การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
11. ความน่าจะเป็นของการทอยลูกเต๋า
12. การออกแบบหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพพื้นผิว
13. การควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง
14. ความเร็ว
15. แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่

“สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids” ใช้สำหรับหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม ตามแนวคิด STEM Education เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ วิชา STEM สาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ในแนวคิดที่ให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมผ่านทางหุ่นยนต์ เด็กทุกคนจะต้องได้ผ่านการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้เด็กๆ ได้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษ 21

ลักษณะการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนในแบบ Active Learning คือ ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ (Design-Based Learning) และสร้างโครงงานนวัตกรรม (Project-Based Learning) เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) ขึ้นมา

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นหลักสูตรสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง โดยอยู่บนพื้นฐานด้าน STEM หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมมีลักษณะเด่น 7 ประการ ดังนี้

1. ใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education
2. ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายกว่า
3. ฝึกให้เด็กรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีนำมาใช้งานจริงมากขึ้น จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
4. รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีมากกว่า ทั้งรูปแบบ หลักการทำงานพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง
5. เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการได้มากกว่า
6. การประเมินผลที่เน้นทักษะในเชิงของการใช้ความคิด และในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก
7. เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)

รหัสสินค้า : 5225890000267
ขนาด : 230 x 400 x 190 มม.
น้ำหนัก : 2500 กรัม