ชุด GOMA iKids ปฐมวัย

ชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ GOMA iKids ปฐมวัย หรือชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ MRT-1 GOMA HAND เป็นชุดสื่อการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเบื้องต้นผ่านตัวต่อพลาสติกขนาดใหญ่ ล้อ เฟือง มอเตอร์ทดเฟือง สร้างโมเดลจากเครื่องใช้รอบตัวที่เด็กสนใจ และทำให้โมเดลที่สร้างสรรค์สามารถทำงานได้สมจริงมากขึ้น เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการใช้ความคิดประสานกับการใช้มือและนิ้ว เพื่อการหยิบจับประกอบตัวต่อ รู้จักรูปทรง ลำดับการทำงาน การรอคอย และความภาคภูมิใจ เมื่อสร้างงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ในชุดมีตัวอย่างโมเดลแบบสร้างเบื้องต้นกว่า 40 แบบ พิมพ์สวยงามบนกระดาษการ์ดแข็งอย่างดี นำไปต่อยอดการสร้างโมเดลอื่นๆ ต่อไปได้อย่างไม่จำกัด ตัวอย่างโมเดลในแบบสร้าง เช่น รถแข่ง แกะ หมาป่า สิงโต ช้าง ปู ยีราฟ กระต่าย จักรยาน นกกระจอกเทศ กระดานหก กังหันลม รถบรรทุก รถบดถนน รถตัก เครื่องบิน ยานสำรวจดาวอังคาร เป็นต้น

  1. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี สำหรับเป็นชุดฝึกการเรียนรู้หุ่นยนต์ในโรงเรียนอนุบาล และเด็กก่อนวัยเรียน
  2. มีตัวอย่างแบบการสร้างนวัตกรรมกว่า 40 แบบ เพื่อเรียนรู้การประกอบ ให้รู้จักรูปทรง และหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  3. ประกอบด้วยบล็อกขนาดใหญ่ และมอเตอร์ทดเฟืองแบบต่อได้ 3 แกน กล่องควบคุมที่สามารถเสียบมอเตอร์ได้ 2 ช่อง (ในชุดให้มอเตอร์มา 1 ตัว)
  4. เด็กจะได้ฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้ จากกระบวนการทดลองสร้างตามแบบสร้างและฝึกฝนทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
  5. คู่มือการเรียนรู้จำนวน 2 ชุด (STEP 1 และ STEP 2) พร้อมชุดอุปกรณ์
  6. กล่องควบคุมมอเตอร์ใช้แหล่งพลังงาน 6V จากแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
  7. ขนาดกล่องมาตรฐาน 43*31*10 ซม. น้ำหนัก 3.3 กก.

ส่วนประกอบ : ชุดบล็อกตัวต่อพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องควบคุม มอเตอร์ทดเฟือง ลังถ่าน คู่มือการเรียนรู้พิมพ์บนกระดาษการ์ดแข็งอย่างดี

รหัสสินค้า : 5225890000694

ราคา : 6,900 บาท

.