ชุดทดลองหุ่นยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีแขนจับชิ้นงาน (4WD Robot Arm Smart Car)

ชุดทดลองหุ่นยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีแขนจับชิ้นงาน (4WD Robot Arm Smart Car) เป็นชุดทดลองการเรียนรู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทำงานของแมคคานิกส์ที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งจุดเด่นของชุดทดลองนี้จะใช้บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ซึ่งสามารถใช้ … >> อ่านต่อ

ชุดทดลองสำหรับการเรียนรู้ STEM Arduino และพัฒนา RFID

ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมและใช้งาน RFID บนบอร์ด ArduinoUNO R3 ประกอบด้วยเซนเซอร์ยอดนิยมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย และเป็นชุดเครื่องมือสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ Arduino ที่คุ้มค่าที่สุด ชุดทดลองมาพร้อมบทเรียนและโค้ดตัวอย่างการเ … >> อ่านต่อ

ชุดฝึกการทดลองบ้านอัจฉริยะ (Smart Home Learning Kit)

  ชุดฝึกการทดลองบ้านอัจฉริยะ (Smart Home Learning Kit) เป็นชุดการทดลอง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบเข้ากับตัวโมเดลบ้านที่มาพร้อมกันกับชุดทดลอง รวมทั้งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน … >> อ่านต่อ

ชุดทดลองหุ่นยนต์แบบรถหลายฟังก์ชัน (Multi-Functional Smart Car)

ชุดทดลองหุ่นยนต์แบบรถหลายฟังก์ชัน (Multi-functional Smart Car Kit) เป็นชุดสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่งต่างๆ จากหุ่นยนต์ทั่วไป ทั้งนี้ตัวหุ่นยนต์เน้นให้ผู้เรียนฝึกการประกอบตัวหุ่นยนต์ เรียนรู้เกี่ … >> อ่านต่อ

Robobloq Qobo หุ่นยนต์เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

หุ่นยนต์ Robobloq Qobo เป็นหุ่นยนต์สำหรับเด็กประมาณ 3 ขวบขึ้นไปถึง 9 ขวบ ที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ซึ่งตัวหุ่นยนต์สามารถโต้ตอบการทำงานกับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการทำงานของตัวหุ่นยนต์และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรั … >> อ่านต่อ

แนะนำหุ่นยนต์ Robobloq Coding Express

สำหรับหุ่นยนต์ Robobloq Coding Express จะเป็นสื่อการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบใช้สติกเกอร์สีเป็นตัวกำหนดตำสั่ง โดยจะเป็นลักษณะของเล่นสำหรับเด็กอีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเป็นลักษณะของรถไฟและเหมาะสำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป หรือก่อนเรียนระดับประถมต้น นอกจากนี้ต … >> อ่านต่อ

หุ่นยนต์ Robobloq Qoopers

หุ่นยนต์ Robobloq Qoopers เป็นหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กลไกต่างๆ และการฝึกทักษะในเพื่อใช้เครื่องมือรวมถึงการประกอบตัวหุ่นยนต์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์ได้ 6 รูปแบบ คือ หุ่นยนต์กัปตัน ( … >> อ่านต่อ

แนะนำหุ่นยนต์ Robobloq Q-Scout

  แนะนำหุ่นยนต์อีกแบบหนึ่งเป็นของบริษัท Robobloq จากประเทศจีน ที่ได้พัฒนาในส่วนของตัวโครงสร้างและบอร์ดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนรู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยตัวหุ่นยนต์จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไป รวมทั้งรูปแบบการเรีย … >> อ่านต่อ

ชุดทดลองหุ่นยนต์ LAFVIN Smart Robot Tank Kit

  แปลและเรียบเรียง : ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล หุ่นยนต์ LAFVIN Smart Robot Tank Kit เป็นชุดทดลองการเรียนรู้หุ่นยนต์ขนาดเล็ก สำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านบอร์ดประมวลผล Arduino UNO ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งาน รวมทั้งการเรียนรู้กับตัวชิ้ … >> อ่านต่อ

แนะนำชุดทดลอง iKids Robot MRT Smart Coding Board

  ปรับปรุงและเรียบเรียง : ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล ชุดทดลอง Smart Coding Board เป็นชุดทดลองสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้ง 2 ส่วนคือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Software) และส่วนของอุป … >> อ่านต่อ