บอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Microbit Expansion Board

บอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro:bit Expansion Board ออกแบบมาสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานบอร์ดควบคุม Micro bit เพื่อให้สามารถใช้งานขาของ Micro:bit เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังรับแหล่งจ่ายไฟและเซนเซอร์ต่างๆ ได้ และผู้ใช้สามารถนำบอร์ดควบคุม Micro bit ไปใช้กับโครงงานที่ต่างๆ ได้เร็วขึ้น และในตัวบอร์ดขยาย Micro:bit มีแอลอีดี RGB แสดงผล, พอร์ตเซนเซอร์อัลตราโซนิก, พอร์ตเชื่อมต่อมอเตอร์, บัซเซอร์, พอร์ตสำหรับตัวเซนเซอร์สี, พอร์ตจ่ายไฟออก, พอร์ตเซนเซอร์เสียง, พอร์ตเซอร์โวมอเตอร์ได้ถึง 8 ช่องและอื่นๆ หลายรูปแบบ

แนวคิดของตัวบอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro:bit Expansion Board 

สำหรับแนวคิดของของตัวบอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro:bit Expansion Board นี้จะมีด้วยกัน 3 เรื่องคือ เรื่องแรกเป็นความง่ายของการนำตัวบอร์ดขยายไปใช้งาน เรื่องที่สองสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีและรวดเร็วในการทำโครงงานต่างๆ เรื่องที่สามการใช้บอร์ดควบคุม Micro bit เป็นที่นิยมใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนทั้วไป โดยตัวของมูลของตัวบอร์ดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://microbit.org/

ตำแหน่งอุปกรณ์บนตัวบอร์ดขยาย Micro:bit Expansion Board

สำหรับตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวบอร์ดขยายแสดงในรูป ซึ่งจะประกอบด้วย แอลอีดี RGB, บัซเซอร์, ไมค์รับสัญญาณเสียง, คอนเน็กเตอร์รับไฟเลี้ยง, คอนเน็กเตอร์เชื่อมต่อมอเตอร์กระแสตรง, คอนเน็กเตอร์เชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์, คอนเน็กเตอร์สื่อสารแบบอนุกรม (RS-232) และพอร์ต USB สำหรับชาร์ตเซลล์แบตเตอรี่ เป็นต้น

เอกลักษณ์เฉพาะของคอนเน็กเตอร์เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดควบคุม Micro:bit

สำหรับการออกแบบของตัวบอร์ดขยายจะมีเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนของคอนเน็กเตอร์เชื่อมต่อ ระหว่างตัวบอร์ดควบคุม Micro bit และตัวบอร์ดขยายการใช้งาน Expansion Board เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายด้วยนำบอร์ดควบคุมการเสียบเข้ากับคอนเน็กเตอร์เพียงครั้งเดียวก็สามารถเชื่อมต่อขาต่างๆ ระหว่างกันได้ เช่น ขาอินพุต/เอาต์พุต, ขารับไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดและขาสำหรับพอร์ตสื่อสารนั้นเอง

ลักษณะของการต่อมอเตอร์กับบอร์ดขยาย Micro bit

การต่อมอเตอร์เข้ากับบอร์ดขยายสามารถต่อได้ถึง 8 ตัว โดยแบ่งเป็น เซอร์โมมอเตอร์ 6 ตัวและมอเตอร์กระแสตรง 2 ตัว ทั้งนี้ทุกตัวสามารถใช้งานได้โดยตรง ซึ่งเพียงพอกับโครงงานต่างๆ มากมาย เช่น ตัวแขนกล, หุ่นยนต์รถถัง, หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นต้น

องค์ประกอบของอุปกรณ์ภายในบอร์ดขยายสำหรับบอร์ด Micro bit

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ภายในบอร์ดขยายที่สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ด Micro:bit เช่น แอลอีดี RGB, ไมค์รับสัญญาณเสียง และบัซเซอร์สำหรับส่งสัญญาณเสียง เป็นต้น นอกจากนนี้ตัวบอร์ดสามารถรับไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายภายนอก (DC IN) เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ามาตอกับบอร์ดได้เ้พียงพอสำหรับการใช้งานต่างๆ นั้นเอง

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ขนาด 18650 เพียง 1 ก้อนในการทดลอง

การใช้งานของบอร์ดขยายจะออกแบบให้ง่ายและปลอดภัย โดยเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ขนาด 18650 ที่แรงดัน 3.7V จำนวน 1 ก้อน เพื่อความปลอดภัยและเพียงพอสำหรับการสร้างโครงงานขนาดเล็กต่างๆ (โดยความจุสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการ) และตัวเซลล์แบตเตอรี่จะยึดเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้านล่างของตัวบอร์ดเป็นส่วนเดียวกัน

อุปกรณ์เพิ่มเติมหลายรูปแบบสำหรับเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งาน

การนำบอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro bit ไปใช้งานนั้น นอกจากการเรียนรู้อุปกรณ์เซนเซอร์และเอาต์พุตต่างๆ ที่อยู่ในตัวบอร์ดแล้ว ยังใช้สามารถต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายรูปแบบซึ่งช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจและใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นสำหรับนำไปใช้งาน ตัวอย่างของอุปกรณ์เซนเซอร์ เช่น โมดูลอัลตร้าโซนิก, โมดูลรับสัญญาณอินฟราเรด, โมดูลตรวจจับเส้นทึบสีดำ, โมดูลสวิตแบบลูกบิดและเซนเซอร์อุณหภูมิ สำหรับในส่วนของอุปกรณ์เอาต์พุตอย่าง เช่น พัดลมมอเตอร์กระแสตรง, จอแอลซีดีแสดตัวอักษร, แอลอีดี RGB แสดงผล เป็นต้น

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานสำหรับบอร์ดขยายการใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro:bit Expansion Board เพื่อสร้างเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน หรือการใช้ในการสร้างโครงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ตามโจทย์ของครูผู้สอนกำหนด ทั้งนี้ชุดสือการเรียนรู้บอร์ดขยายการทำงานร่วมกับบอร์ดควบคุม Micro bit เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับปฐมศึกษา ในการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์ทางด้านอินพุตและเอาต์พุต การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและกลไกของอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานร่วม รวมถึงแนวคิดของการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นเอง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8154 อีเมล์ stem@se-ed.com

.