เด็กไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลี

 

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2023 รอบคัดเลือกที่ผ่านมา ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และได้นำทีมนักเรียนและนักศึกษาไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ เมืองแทจอน ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 โดยก่อนเดินทาง บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมซักซ้อมถึงการแนะนำขั้นตอนการเข้าแข่งขัน การเตรียมตัวของตัวหุ่นยนต์และผู้แข่งขัน เทคนิคการประกอบและควบคุมหุ่นยนต์ กติกาก่อนการแข่งขันในเบื้องต้น รวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆ ของการเดินทางสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้

ประมวลภาพก่อนการเดินทางของนักเรียนและนักศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และทีมงานสนับสนุนโดยบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
.
ประมวลภาพเมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ พักรับประทานอาหารและเข้าห้องพักตามอัธยาศัย  
.
 ประมวลภาพช่วงเตรียมเดินทางจากที่พักเข้าร่วมการแข่งขัน การเตรียมหุ่นยนต์ รวมถึงพิธีเปิดงาน IYRC 2023 
 ประมวลภาพการลงแข่งขันหุ่นยนต์ (ต่อ) พิธีมอบรางวัลในงาน IYRC 2023 
 ประมวลภาพการเดินทางกลับสู่ประเทศไทย การต้อบรับนักเรียน ครู และผู้ติดมาทุกท่าน

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC 2023 ปีนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลกันอีกมากมายหลายรายการ รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานชาติครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในวิชาเรียนพื้นฐานต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ตลอดมา.

.

สอบถามเพิ่มเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC THAILAND 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com

.

.