สะเต็มการ์ด (STEM Card) หรือ ไอการ์ด (iCard) คือ กระดาษแผ่นหนาเจาะรู ที่สามารถนำมาพับตัดให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการหรือใบงาน เพื่อใช้ทดแทนหรือเสมือนแผ่นโลหะในการประกอบโครงงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้การเกิดเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์จินตนาการผ่านการปรับแต่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นได้บนกระดาษ โดยมีรูปแบบเฉพาะตัว ผสานวิธีการเบื้องต้นของการพับโลหะ ช่วยสร้างมุมมองการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ของโครงสร้างเครื่องใช้ต่างๆ อย่างสนุกสนาน ด้วยหลักวิธีการสร้างอันทันสมัยพร้อมแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ มากมาย

เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์

เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการต่อวงจรให้แสงสว่าง สนุกเพลิดเพลินกับงานศิลปะที่จะนำมาใช้ประดับกับแสงไฟ
หลักสูตรที่สอนให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าทดลอง ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน

 1. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้
 2. สร้างจินตนาการ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา สร้างความคิดที่เป็นระบบ พัฒนาความจำ ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มพลังจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสนใจที่จะศึกษาลึกซึ้งในด้านอื่นๆ ต่อไป เพิ่มพลังและประสิทธิภาพของสมาธิ
 3. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ของเราได้ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักอดทน เสริมสร้างความมั่นใจ เคารพตนเอง

องค์ประกอบการสร้างสรรค์ กระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ด

กระดาษอเนกประสงค์สำหรับงานประดิษฐ์ เป็นกระดาษที่ออกแบบสำหรับนำมาสร้างเป็นโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีความแข็งแรงที่พอเพียงสำหรับการนำมาใช้งานเป็นกล่องใส่ หรือเป็นฐานยึดโครงงาน ใช้งานง่าย สามารถตัดพับออกมาเป็นขนาดต่างๆ ได้ตามต้องการสะเต็มการ์ด จะมีรูเจาะเว้นช่วงเป็นระยะๆ สำหรับใช้เป็นจุดยึดหมุด ยึดชิ้นส่วนของสะเต็มการ์ดที่ออกแบบมาแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน

กระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดทำขึ้นจากกระดาษแข็งที่มีความหนาเป็นพิเศษ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เจาะรูวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เป็นระยะเต็มตลอดทั้งแผ่น แต่ละรูวงกลมมีช่วงห่างกัน 2 เซนติเมตร บนแผ่นกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดจะมีเส้นร่างแนวตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัด

stemcard1

เทคนิคการใช้เครื่องมือและข้อควรระวังในการทำงาน

 1. คัตเตอร์เป็นเครื่องมือมีคม ขณะใช้งานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรดันใบมีดออกมายาว หรือสั้นจนเกินไป เพราะจะทำให้ใช้งานไม่สะดวก ตำแหน่งใบมีดที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 2-3 ช่วงคลิกใบมีด
 2. ในการตัดกระดาษเป็นแนวตรง ควรเอียงคัตเตอร์เล็กน้อย ใช้งานคัตเตอร์ร่วมกับไม้บรรทัด จะช่วยให้ได้แนวตัดเป็นเส้นตรงที่ดูเรียบร้อย และปลอดภัยจากการถูกมีดบาดได้

กิจกรรม : ศิลปะใต้แสงไฟ (Art beyond the Light)

1. ทำฐานตั้งโคมไฟ
นักเรียนจะต้องประกอบส่วนของโครงสร้างโคมไฟขึ้นมาก่อน โครงสร้างนี้เราจะใช้สะเต็มการ์ดซึ่งเป็นกระดาษแข็งอเนกประสงค์เจาะรู มาตัดประกอบเป็นส่วนต่างๆ ของโคมไฟ โดยมีหมุดและแหวนล็อกหมุด ทำหน้าที่ยึดให้สะเต็มการ์ดคงรูปอยู่ได้ตามต้องการ

 1. นำกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดมาวัดขนาดฐานที่ต้องการ โดยนับช่องในแนวนอน 5 ช่อง และช่องในแนวตั้ง 7 ช่อง
 2. ทาบไม้บรรทัดตามแนวเส้นร่าง แล้วใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดให้เป็นแนวตรง จะได้กระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดขนาด 5 x 7 ช่อง
 3. ทำการระบุตำแหน่งแนวเส้นตามรูป แนวเส้นประ คือ แนวกระดาษที่ต้องพับ แนวเส้นทึบ คือ แนวกระดาษที่ต้องตัดหรือกรีดให้ขาดจากกัน
 4. พับขอบกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดขึ้นมาตามแนวพับทั้ง 4 ด้าน โดยสังเกตให้ตำแหน่งรูเจาะตรงกัน
 5. ใช้หมุดและแหวนล็อกหมุด ใส่ในรูเจาะของกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ด เสร็จแล้วจะได้ส่วนฐาน เพื่อนำมาประกอบโครงงานต่อไป

stemcard2

2. ทำเสาโคมไฟ  

 1. นำกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดมาวัดและวาดขนาด โดยขนาดของสะเต็มการ์ดที่นำจะมาใช้ทำเสาของโคมไฟนี้ มีระยะความยาวแนวนอน 3 ช่อง และความยาวแนวตั้ง 7 ช่อง
 2. ทาบไม้บรรทัดตามแนวเส้นร่าง แล้วใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดให้เป็นแนวตรง จะได้กระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดขนาด 3 x 7 ช่อง
 3. พับกระดาษสะเต็มการ์ดที่ตัดเสร็จแล้วให้ขึ้นเป็นรูปเสาตามแบบ

stemcard3

3. การประกอบฐานตั้งเสาโคมไฟ   
นำฐานตั้งและเสาโคมไฟที่พับเตรียมไว้แล้ว มาประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยหมุด และแหวนล็อกหมุด จะได้โคมไฟที่พร้อมจะนำไปประกอบใช้งานในขั้นตอนต่อไป

4. การต่อวงจรไฟฟ้า 

 1. นำลังใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA 2 ก้อน มาติดเข้ากับฐานตั้ง โดยใช้เทปกาวโฟม 2 หน้า
 2. นำสายไฟสีแดงที่ต่อจากลังใส่ถ่านไฟฉาย มาพันเข้ากับลวดเสียบกระดาษ แล้วยึดเข้ากับฐานกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดด้วยหมุด และแหวนล็อกหมุด
 3. นำสายไฟสีดำที่ต่อจากลังใส่ถ่านไฟฉาย พันเข้ากับสายสีดำที่ต่อมาจากขั้วใส่หลอดไฟ
 4. นำสายไฟสีแดงที่ต่อจากขั้วใส่หลอดไฟ พันเข้ากับลวดเสียบกระดาษ แล้วยึดเข้ากับฐานกระดาษอเนกประสงค์สะเต็มการ์ดด้วยหมุดและแหวนล็อกหมุด
 5. ทำการยึดขั้วใส่หลอดไฟ เข้าที่ปลายด้านบนของเสาโคมด้วยเทปกาวโฟม 2 หน้า
 6. ทดสอบการทำงานของวงจร โดยการต่อถ่านไฟฉายเข้ากับลังถ่าน และทดลองเปิดปิดสวิตช์ที่ทำจากลวดเสียบกระดาษ ว่าสามารถที่จะควบคุมการทำงานเปิดปิดหลอดไฟได้หรือไม่
  stemcard4

5. การทำฝาครอบโคมไฟ 

 1. ตัดกระดาษฝาครอบโคมไฟ ตามแบบที่ให้มา เจาะรู และพับตามตำแหน่งแนวเส้น
 2. ประกอบให้เป็นรูปโคม โดยใช้เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง ติดให้เรียบร้อย
 3. นำไปยึดเข้ากับเสาโคมไฟ ด้วยหลอดพลาสติกแข็ง และปรับแต่งตำแหน่งให้สวยงาม

stemcard5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com