แบบฟอร์มลงทะเบียนการแข่งขัน METAVERSE (IYMRC 2022)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการแข่งขัน METAVERSE (IYMRC 2022)

.

สำหรับการลงทะเบียนเข้าสมัครการแข่งขัน METAVERSE (IYMRC 2022) สามารถคลิกที่รูปกรอกใบสมัครข้างล่าง (หรือคลิกที่นี่) โดยแบบฟอร์มจะใช้ google.com ฟอร์ม เพื่อให้ผู้สมัครสะดวกและสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ง่าย.  

สำหรับการแข่งขัน METAVERSE (IYMRC 2022) ครั้งนี้ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำสินค้าในการร่วมการแข่งขัน

มาจัดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ตามโปสเตอร์ข้างล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 ออนไลน์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 826 8263 เบอร์มือถือ 086 971 8900 (ครูเมย์)
อีเมล์ stem@se-ed.com

.