การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE (IYMRC 2022)

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE 

วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

 

ชื่อโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ IYMRC 2022 ที่นี่)
 • IYMRC 2022 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE
 • การแข่งขัน รายการ INTERNATIONAL YOUTH MATAVERSE ROBOT CHALLENGE 2022
 • ระหว่าง วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • สายงานขายและจัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • แผนกขาย-จัดจำหน่าย STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเป็นมาของ IYRC

IYRC ย่อมาจากInternational Youth Robot Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนที่เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกันกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, อินเดีย, อาเซอร์ไบจาน, คูเวตรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน ได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก

IYRC THAILAND เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย ดำเนินโดยแผนกขาย/จัดจำหน่าย STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษา และปวช.เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ การคัดเลือกจะจัดตามโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรอบสุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละสนามมาแข่งขันเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

การจัดงาน  IYRC THAILAND ที่ผ่านมา

IYRC THAILAND 2014

IYRC THAILAND 2015

IYRC THAILAND 2016

IYRC THAILAND 2017

IYRC Online 2020

IYRC Online 2021

International Youth Robot Competition (IYRC 2019 Korea)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 2. ให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง
 3. ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 4. ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน

.

รางวัลสำหรับการแข่งขันทุกรายการ

รางวัล Gold Prize

 1. เหรียญรางวัล Gold Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
 2. บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 3,000 บาทต่อทีม

รางวัล Silver Prize

 1. เหรียญรางวัล Silver Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
 2. บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 2,000 บาทต่อทีม

รางวัล Bronze Prize

 1. เหรียญรางวัล Bronze Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
 2. บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 1,000 บาทต่อทีม

QR Code ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ IYMRC 2022

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 ออนไลน์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 826 8263 เบอร์มือถือ 086 971 8900 (ครูเมย์)
อีเมล์ stem@se-ed.com

.