ชุดทดลองเรียนรู้ STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบร่วมกับบอร์ด Arduino

 

ชุดทดลอง Arduino สำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้บอร์ด Arduino UNO โดยในกล่องชุดทดลองจะเป็นอุปกรณ์ต่อใช้งานต่างๆ ที่มาพร้อมกับโมดูลเซนเซอร์อินพุตและอุปกรณ์เอาต์พุตหลากหลายถึง 37 แบบ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การเขียนโปรแกรมรับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์ การควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับนำความรู้ไปสร้างโครงงานหรือประยุกต์ใช้งานต่างๆ ต่อไป 

แสดงโมดูลเซนเซอร์อินพุตและอุปกรณ์เอาต์พุตหลากหลายถึง 37 แบบ

สำหรับชุดทดลองเรียนรู้ STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบ มีอุปกรณ์ให้ผู้เรียนนำมาทดลองได้หลายรูปแบบโดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของอุปกรณ์ทางด้านอินพุตรวม 24 โมดูล และอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุตอีก 13 โมดูล โดยโมดูลทั้งหมดจะบรรจุในกล่องแยกชิ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย และรายละเอียดของโมดูลจะแสดงในตารางรายการอุปกรณ์ข้างล่าง

รายการอุปกรณ์ในชุดการทดลอง    

 

รายการอุปกรณ์

จำนวน   รายการอุปกรณ์

จำนวน

1.

Temperature sensor module

1

21.

Photo resistor module

1

2.

Automatic flashing colorful LED module

1

22.

Linear magnetic Hall sensors

1

3.

Mini magnetic reed modules

1

23.

Hunt sensor module 

1

4.

Hall magnetic sensor module

1

24.

Key switch module

1

5.

Infrared sensor receiver module

1

25.

Flame sensor module

1

6.

Class Bihor magnetic sensor

1

26.

Mercury open optical module

1

7.

Magic light cup module

1

27.

Tilt switch module

1

8.

Rotary encoder module

1

28.

Sensitive microphone sensor module

1

9.

Small passive buzzer module

1

29.

Yin Yi 2-color LED module 3MM

1

10.

Microphone sound sensor module

1

30.

3-color LED module

1

11.

Optical broken module

1

31.

Temperature&humidity sensor module

1

12.

2-color LED module

1

32.

Active buzzer module

1

13.

Laser sensor module

1

33.

5V relay module

1

14.

heartbeat module

1

34.

3-color full-color LED SMD modules

1

15.

Hit sensor module

1

35.

XY-axis joystick module

1

16.

Temperature sensor module

1

36.

Infrared emission sensor module

1

17.

Reed Switch module

1

37.

Metal touch sensor module

1

18.

Vibration switch module

1

38.

Plastic Box

1

19.

Temperature sensor module

1

39.

   

20.

Obstacle avoidance sensor module

1

40.

   

.คู่มือการเรียนรู้ของชุดการทดลอง   

สำหรับคู่มือการใช้งานชุดทดลองเรียนรู้ STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบ จะมีเนื้อหาบทเรียนรวมทั้งหมด 29 บทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาได้ครบถ้วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมด และเป็นพื้นฐานสู่การนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในรูปแบบโครงงานหรือเป็นไอเดียของการสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ โดยตัวอย่างเนื้อหาภายในคู่มือจะแสดงตามรูปข้างล่าง

หนังสือคู่มือการใช้งานร่วมกับชุดทดลอง STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบ 

บทเรียนของการทดลองโครงงานในคู่มือ

บทเรียนที่มาพร้อมคู่มือในชุดทดลองเรียนรู้ STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบ จะเน้นการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจการนำไปใช้งานได้ง่ายยิงขึ้น ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของการต่อวงจรและเขียนโปรแกรมควบคู่กันและมีบทเรียนต่างๆ ตามที่แสดงในรูปข้างล่าง

ตัวอย่างเนื้อหาการทดลองโครงงาน

ตัวอย่างเนื้อหาและบทเรียนจะประกอบด้วย การเรียนรู้อุปกรณ์อินพุตต่างๆ เช่น การตรวจับค่าอุณหภูมิและความชื้น, การตรวจับความเข้มสนามแม่เหล็กด้วยฮอร์เอฟเฟก, การต่อใช้งานสวิตโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, การต่อใช้งานรีดสวิตช์ เป็นต้น และในส่วนของการเรียนรู้และใช้งานอุปกรณ์เอาต์พุต เช่น การต่อใช้งานแอลอีดี 2 สี, การต่อใช้งานโมดูลรีเลย์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า, การต่อใช้งานโมดูลเลเซอร์, การต่อใช้งานบัซเซอร์และโมดูลแอลอีดีไฟกระพริบ เป็นต้น

การแนะนำอุปกรณ์และความรู้ทั่วไปของตัวอุปกรณ์ก่อนทดลอง

การต่อวงจรให้กับอุปกรณ์และบอร์ดควบคุมสำหรับทดลองในเนื้อหา

สำหรับเนื้อหาโดยสังเขปในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปของตัวอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานในแต่ละแบบ การต่อไฟเลี้ยงและลักษณะของการทำงาน รวมทั้งหลักการทำงานทั้งหมดของตัวอุปกรณ์และบอร์ดควบคุม วงจรการต่อร่วมกับบอร์ดควบคุม Arduino เพื่อทำการทดลองอย่างเป็นขั้นตอน

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Arduino IDE ใช้ในการทดลองร่วมกับอุปกรณ์

ตัวอย่างของลักษณะการแสดงผลการทดลองที่ได้

ในรูปที่แสดงข้างบนเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Arduino และลักษณะการแสดงผลการทดลองที่ได้ โดยทั้งสองส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวทางสำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมอุปกณ์เซนเซอร์ต่างๆ และผลการทดลองที่ได้เพื่อให้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งข่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับแต่งโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา 

สำหรับชุดทดลองเรียนรู้ STEM กับอุปกรณ์ใช้งาน 37 แบบ จะมาพร้อมตัวอย่างโปรแกรม Arduino IDE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี (Open source) โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.6 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ WindowsLinux และ macOS (คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม : https://www.arduino.cc/en/software)

ลักษณะของโปรแกรม Arduino IDE เวอร์ชั่น 1.8.19 

ชุดทดลอง Arduino กับโมดูลเซนเซอร์อินพุตและอุปกรณ์เอาต์พุตหลากหลายถึง 37 แบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการพัฒนาโครงงานต่างๆ เพื่อทดลองการทำงานตามแนวความคิดที่ต้องการ ซึ่งในชุดทดลลองดังกล่าวจะมาพร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรมกับตัวอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นและเข้าใจวิธีการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260.
โทรศัพท์ 0 2826 8154 อีเมล์ stem@se-ed.com

 

.